Seznam změn nápovědy

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  »No topics above this level«

Seznam změn nápovědy

Verze 16.11.2018

 

V JÚ nově možnost přiřadit bankovní výpis u nového dokladu, shodně jako v PÚ. Tato informace se zobrazí na detailu dokladu.

 

Přidán nový typ souboru pro import bankovního výpisu CSV - ERA ČSOB.

 

Přidán filtr podle jednotek (pro lepší přehled, pokud máte sdílené členy jiné jednotky) pro JÚ a PÚ kontakty.

 

 

Verze 15.10.2018

 

Aktualizovány náhledy napříč Skeleton ESO

 

 

Verze 10.9.2018

 

Nová možnost sdílení členů jiným jednotkám – pokud jednotka sdílí své členy s jinou jednotkou, uvidí v seznamu členů i členy dané jednotky (pouze ke čtení).

 

Materiál - v přehledové tabulce přibyly nové sloupce (Životnost do, Datum vyřazení) a filtrování podle vyřazení.

 

Sdílení tiskových sestav – administrátor jednotky může sdílet svojí tiskovou sestavu ostatním uživatelům, ostatní uživatelé si pak sestavu mohou zkopírují do své jednotky. Seznam sdílených formulářů je dostupný z položky Tržiště v menu Moduly, nebo z celkového přehledu.

 

 

Verze 6.8.2018

 

Přidána položka Dokumenty, slouží jako uložiště pro oficiální dokumenty, dokumenty je možné stáhnout, editovat či smazat.

 

Na některých místech aplikace byla přidána možnost exportovat do Excelu (obsahuje pouze data pro další zpracování v Excelu) - Účetní deník, Peněžní deník, Členové, Materiál

 

Aktualizovány náhledy napříč Skeleton ESO

 

 

Verze 25.6.2018

 

JÚ založení nového dokladu, drobná úprava názvosloví - Účet příjem/výdaj na Příjem/Výdaj.

 

Aktualizovány náhledy napříč Skeleton ESO

 

 

Verze 23.3.2018

 

Přidána možnost u bankovního účtu a pokladny vést v jiné měně (Kč, EUR).

 

Aktualizovány náhledy napříč Skeleton ESO

 

 

Verze 16.2.2018

 

Cestovní příkazy - přidány nové sloupce - Akce (smlouva), Počátek (datum a čas), Konec, Vyúčtování

 

Přidána nová možnost vygenerovat PDF soubor z vybraných dokladů Účetního deníku nebo Peněžní deníku

 

Změna názvosloví - nyní majetek v ESO je nově materiál

 

Členové - Přidána validace při zadávání rodného čísla (nepovinný údaj). Po zadání správného tvaru se přednastaví pohlaví a kategorie.

 

Jednoduché účetnictví - vytvořen nový přehled - Nastavení - Bankovní výpisy

 

Aktualizovány náhledy napříč Skeleton ESO

 

 

Verze 12.1.2018

 

 

Členové - u hromadných e-mailů filtrování členů podle vazby na akci

 

Faktury - u vydaných faktur je nyní možnost přidat příjemce, pokud se liší od odběratele.

 

Administrace jednotky - Oficiality - přidány další informace - razítko, logo společnosti, zápis do rejstříku spolků

 

Aktualizovány náhledy napříč Skeleton ESO

 

 

Verze 16.11.2017 a 1.12.2017

 

 

PÚ - detail účetního roku 

 

Tiskové sestavy - uživatelské sestavy 

 

Administrace jednotky - Oficiality 

 

 

Verze 23.6.2017

 

Hromadný e-mail - přidána možnost odeslání kopie e-mailu i odesílateli

 

Detail akce - přídán blok Dotace v Rozpočet JÚ, kde je přehled z jaké dotace a jaká částka byla na akci čerpána.

 

Detail faktury - přidány tlačítka pro listování mezi doklady

 

Detail majetku - přidána záložka Peněžní deník pro provázání majetku a jednoduchého účetnictví

 

Přidáno nepovinné pole Počet příloh

oPÚ - na dokladech banky (Banka příjem, Banka výdaj), pokladny (Pokladna příjem, Pokladna výdaj) faktur (Faktury přijaté, Faktury vydané) a Interních dokladech

oJÚ - na dokladech peněžního deníku (Nový doklad)

 

Bankovní účty a pokladny - možnost zadat Bankéře/Pokladníka při zakládání nového bankovního účtu či pokladny. Stejná možnost založena i v JÚ.

 

Přidána položka Administrace jednotky - Soubory - přehled předplaceného uložiště a správa souborů.

 

 

Verze 19.5.2017

 

Přidána funkce Kopie člena do kapitoly Členové

 

Přidán filtr Typ do Hromadný e-mail

 

Hromadný e-mail - přidána možnost základního formátování textu

 

Kontakty - odebrána funkce Import člena, nově založený člen se propíše i do kontaktů

 

Předkontace - přidán checkbox pro vyhledání chybných předkontací

 

Bankovní účty a pokladny - nově přidána možnost automatického přístupu do bankovnictví Fio banky pomocí Token kódu

 

Aktualizovány náhledy napříč Skeleton ESO

 

 

Verze 5.1.2017

 

Do kapitoly Jednoduché účetnictví přidány stránky Ostatní závazky, Ostatní pohledávky, Dotace a Účetní formuláře

 

Přidána kapitola Nastavení pro Jednoduché účetnictví, obsahuje Kontakty, Účetní roky a Typy řádek

 

Aktualizován popis stránek Peněžní deník a Nový doklad

 

Aktualizován popis stránky Administrace jednotky / Číselníky

 

Přidána stránka Hromadný e-mail do kapitoly Členové

 

 

Verze 7.7.2016

 

Přidána kapitola Tiskové sestavy

 

Oficiality - zrušena položka profese vedoucího

 

Nová akce - pro výběr vedoucího akce se nabízejí pouze plnoletí členové

 

Detail člena - člena lze vyjmout ze synchronizace s Evidencí