Uživatelské sestavy

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Uživatelské rozhraní > Tiskové sestavy >

Uživatelské sestavy

Uživatelské sestavy vycházejí ze systémových sestav.

 

Všechny níže popisované operace může provádět pouze uživatel, kterému administrátor přidělil roli "Návrh tiskových sestav".

 

Novou uživatelskou sestavu lze vytvořit na detailu již existující tiskové sestavy. Po stisknutím tlačítka "Informace o sestavě", se zobrazí dialogové okno obsahující tlačítko "Kopie", které vytvoří kopii tiskové sestavy. Tuto kopii lze poté upravovat.

 

Každý uživatel si může nyní nastavit výchozí šablonu tiskové sestavy. Nastavení se provádí pomocí tlačítka "Informace o sestavě" a výběrem "Výchozí".

 

 

tiskovaSestavaKopie

 

Pokud existuje mimo systémové sestavy i uživatelská, zobrazí se seznam dostupných sestav v levém hormín rohu detailové stránky sestavy (po stisku tlačítka "Tisk"). Systémová a uživatelská sestava jsou od sebe v tomto seznamu odlišeny ikonkami.

 

tiskovaSestavaUzivatelska

 

Po výběru uživatelské tiskové sestavy se zpřístupní tlačítko "Design", které spustí nástroj pro úpravu tiskových sestav FastReport Online Designer (dokumentace v angličtině)

 

tiskovaSestavaDesign

 

Uživatelská tisková sestava také obsahuje rozšíření možností v dialogu "Informace o sestavě". Mimo zobrazení údajů o založení a poslední změně, lze takovou sestavu přejmenovat, přidat poznámku, vytvořit další kopii nebo ji smazat.