Účel a využití

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  »No topics above this level«

Účel a využití

Účelem aplikace je zjednodušení evidenční a účetní práce oddílových vedoucích a hospodářů s možností jednotné metodiky, tiskových výstupů apod.

 

Konkrétní využití nabízí v oblasti evidence členské základny, majetku, akcí a dalších oddílových událostí včetně vedení účetnictví. Umožňuje propojení těchto oblastí, čímž minimalizuje nutnost zadávání duplicitních údajů a chybovost a nabízí tak kompletní přehled o aktuálním i historickém oddílovém životě.

 

Aplikace je rozdělena do několika modulů, které se zabývají danou oblastí oddílového života a jsou vzájemně propojeny.

 

Celkový přehled zobrazuje nejdůležitější a nejaktuálnější údaje zadané v ostatních modulech, jako stav účtu a pokladny, počet členů s rozdělením do kategorií, blížící se narozeniny a svátky členů, blížící se akce a ostatní události apod.

 

Členové umožňuje zadání kompletních údajů o jednotlivých členech a to jak obecných-předdefinovaných, tak i vlastních-definovaných uživatelem.

 

Jednoduché účetnictví je přizpůsoben k vedení specifického účetnictví nevýdělečné organizace pracující s dětmi a mládeží. Umožňuje vlastní definici dokladového číslování, vytváření položkových skupin (tábor, akce, materiál ...) a následné filtrování, tisk účetních dokladů apod.

 

Podvojné účetnictví je určen k vedení oddílového účetnictví. Umožňuje vlastní definici dokladového číslování, vystavování faktur, evidenci dotací a vedení specifického účetnictví nevýdělečné organizace pracující s dětmi a mládeží.

 

Majetek umožňuje evidenci současného i vyřazeného majetku s automatickým přidělováním inventárních čísel vlastního formátu. Umožňuje jeho rozřazování do upravitelných skupin podle druhu, místa uložení a způsobu získání s dělením na zápis do zelené karty či nikoli. Samozřejmostí je opět možnost následného vyhledávání, filtrování a tisku.

 

Akce umožňuje archivaci oddílových akcí se seznamem účastníků (propojení s modulem "Členové") a rozpočtem (propojení s moduly "Jednoduché účetnictví" a "Podvojné účetnictví"). Vyhledávání a filtrování je možné podle zvoleného období, druhu akce, nebo podle místa jejího konání. Je zde umožněno přiřazování a následné prohlížení fotografií i textu, ale v žádném případě si tento modul neklade za cíl suplovat kouzlo klasické knižní kroniky.

 

Kalendář nabízí souhrný přehled událostí spojených s činností oddílu v celém roce.  Zobrazují se zde narozeniny a svátky všech členů (propojení s modulem "Členové"), oddílové akce (propojení s modulem "Akce") a je zde možnost zadání jakékoli vlastní události. Zobrazování všech skupin je možno nazávisle na sobě kdykoli vypnout či zapnout.

 

Formuláře umožňuje tiskový výstup předepsaných formulářů, již doplněných o údaje zadané do jednotlivých modulů. Prozatím je dostupný pouze formulář "Hlavičkový papír". Modul bude dále doplňován na základě zpětné vazby oddílů.

 

Cestovní náhrady nabízí vystavování cestovních příkazů a vedení knihy jízd.