Peněžní deník

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Moduly aplikace > Jednoduché účetnictví >

Peněžní deník

Menu: Jednoduché účetnictví -> Peněžní deník (volba je dostupná pouze pokud je v nastavení aplikace zapnutá volba Jednoduché účetnictví)

 

Modul Jednoduché účetnictví je přispůsoben k vedení specifického účetnictví nevýdělečné organizace pracující s dětmi a mládeží. Umožňuje vlastní definici dokladového číslování, vytváření položkových skupin (tábor, akce, materiál ...) a následné filtrování, tisk účetních dokladů apod.

 

Souhrnné zobrazení vypisuje peněžní deník se všemi dokladovýmí řádky daného účetního roku.

 

Hromadné PDF - možnost vygenerovat PDF soubor z vybraných dokladů

 

 

frmJU_PenezniDenik

 

Vyhledávání:

 

Rok:

Zobrazení dokladů patřících do zvoleného účetního roku.

 

Typ:

Filtrování dokladů zadaného typu.Typy dokladu jsou nastavitelné v Nastavení / Typy řádek.

 

Popis:

Hledání dokladů podle popisu. Stačí zadat libovolnou část popisu. Pro vyhledání je třeba použít tlačítko Hledat nebo stisknout klávesu ENTER.

 

Číslo dokladu (odpovídá sloupci Doklad):

Hledání dokladů podle čísla dokladu. Aplikace vyhledá doklady, jejichž číslo dokladu začíná zadanou hodnotou. Pro vyhledání je třeba použít tlačítko Hledat nebo stisknout klávesu ENTER.

 

Akce:

Filtrování dokladů podle akce, ke které se vztahují. Seznam akcí se automaticky plní z modulu Akce.

 

Středisko:

Filtrování dokladů zadaného střediska. Seznam středisek je nastavitelný v Administrace jednotky / Číselníky / Jednoduché účetnictví: Středisko.

 

Daň:

vše - zobrazení všech položek nezávisle na tom, zda mají vliv na daň

ano - zobrazí pouze položky, které mají vliv na daň

ne - zobrazí pouze položky, které nemají vliv na daň