Typy řádek

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Moduly aplikace > Jednoduché účetnictví > Nastavení >

Typy řádek

Menu: Jednoduché účetnictví -> Nastavení -> Typy řádek (volba je dostupná pouze pokud je v nastavení aplikace zapnutá volba Jednoduché účetnictví)

 

Seznam obsahuje seznam typů řádek, na které se vážou doklady. Obecně se dělí podle položky výkazu na příjmy nebo výdaje. Seznam položek výkazu je daný vyhláškou č. 325/2015 Sb.

 

frmTypyRadek