Bankovní účty a pokladny

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Moduly aplikace > Jednoduché účetnictví > Nastavení >

Bankovní účty a pokladny

Menu: Jednoduché účetnictví -> Nastavení -> Bankovní účty a pokladny (volba je dostupná pouze pokud je v nastavení aplikace zapnutá volba Jednoduché účetnictví)

 

Seznam obsahuje seznam bankovních účtů, pokladen a průběžných položek.

 

frmJU_BankovniUctyAPokladny