Detail účetního roku

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Moduly aplikace > Jednoduché účetnictví > Nastavení >

Detail účetního roku

Detailní informace ze seznamu Účetní roky a formát číselných řad.

 

frmCiselneRadyJU

 

Záložka Základní informace:

Obsahuje údaje o účetním roku (např. rok, zda je aktuální, atd.).

 

Záložka Číselné řady:

Obsahuje nastavení formátu pro číselné řady záznamů jednotlivých agend.

Ve formátu lze použít následující symboly:

{D}        číslo dokladu na 1 místo

{DD}        číslo dokladu  na 2 místa

{DDD}        číslo dokladu  na 3 místa

{DDDD}        číslo dokladu  na 4 místa

{R}        číslo řádky v dokladu na 1 místo

{RR}        číslo řádky v dokladu na 2 místa

{RRR}      číslo řádky v dokladu na 3 místa

{RRRR}    číslo řádky v dokladu na 4 místa

{YY}        rok na 2 místa (poslední dvoučíslí)

{YYYY}        rok

 

Příklad formátu: FP {DDD} vygeneruje pro agendu Faktury přijaté označení dokladu FP 001 atd.

 

Formát jednořádkový:

Použije se pro doklad, který má pouze jednu položku, např. PP 001.

 

Formát víceřádkový:

Použje se pro doklad, který má více než jednu položku, např. PP 001/1