Nový doklad

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Moduly aplikace > Jednoduché účetnictví >

Nový doklad

 

Založení nového účetního dokladu z přehledu Peněžní deník jednoduchého účetnictví.

 

frmJU_DokladNovy

 

Číselná řada: Výběr typu číselné řady z nastavení číselných řad účetního roku. Výběr číselné řady může ovlivnit nastavení dalších položek formuláře, např. Operace a Účet.

 

Bankovní výpis: Výběr bankovního výpisu, shodně jako v PÚ. Tato informace se objeví v detailu dokladu.

 

 

Operace: Výběr z možných typů operace (Příjem, Výdaj, Převod).

 

Příjem: Výběr z možných typů účtů.

 

Typ: Výběr z možných typů řádky. Typ řádky lze změnit v Nastavení / Typy řádek.

 

Akce: Položky účetního dokladu lze napojit na akci ze seznamu akcí.

 

Středisko: Výběr z možných středisek. Střediska lze spravovat v Administrace jednotky / Číselníky / Jednoduché  účetnictví: Střediska.

 

Faktura: Přiřazení nezaplacené faktury položce dokladu. Výběr odpovídajících záznamů se nabídne po zadání alespoň dvojice znaků z označení faktury. Po kliknutí na ikonku dalekohledu se zobrazí seznam nezaplacených faktur.