Faktury

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Moduly aplikace > Jednoduché účetnictví >

Faktury

Menu: Jednoduché účetnictví -> Faktury přijaté (volba je dostupná pouze pokud je v nastavení aplikace zapnutá volba Jednoduché účetnictví)

Menu: Jednoduché účetnictví -> Faktury vydané (volba je dostupná pouze pokud je v nastavení aplikace zapnutá volba Jednoduché účetnictví)

 

Výpis přijatých a vydaných faktur.

 

frmFaktura

Ve spodní části tabulky se zobrazují součty, kolik bylo celkem fakturováno, kolik bylo uhrazeno a jaká částka zbývá k proplacení.

 

Vyhledávání:

 

Popis:

Hledání dokladů podle popisu. Stačí zadat libovolnou část popisu. Pro vyhledání je třeba použít tlačítko Hledat nebo stisknout klávesu ENTER.

 

Kontakt:

Hledání dokladů navázaných na kontakt, který se vybírá z modulu Kontakty.

 

Stav:

Hledání dokladů podle stavu faktury.