Číselníky

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Administrace jednotky >

Číselníky

Menu: Administrace jednotky -> Číselníky

 

Aplikace používá na několika místech různé číselníky, některé z nich mohou být pro každou jednotku speciální. Administrace umožňuje ve zvolených číselnících editaci položek, které se následně projeví v daném modulu.

 

V přehledu jsou uvedeny názvy číselníků ve formátu {0}:{1}, kde {0} je název modulu, ve kterém se používá, a {1} je název číselníku, který se např. používá ve filtrech přehledových stránek nebo při založení/editaci jednotlivých záznamů.

 

administrace_ciselniky

 

Akce: Typ akce

- plně editovatelný číselník typů akce

 

Členové: Skupina členů

- plně editovatelný číselník skupin, do kterých je možné zařazovat členy

 

Členové: Typ rodiče

- plně editovatelný číselník, který slouží k rozlišení typu kontaktu u člena (např. otec, matka, zákonný zástupce, strýc, teta apod.)

- při založení jednotky obsahuje typy otec, matka a zákonný zástupce

 

Jednoduché účetnictví: Středisko

- plně editovatelný číselník středisek

 

Kalendář: Typ události

- plně editovatelný číselník pro podrobnější rozlišení typu události v modulu kalendář (např. prázdniny, státní svátek apod.)

- při založení jednotky obsahuje typy Prázdniny, Státní svátky

 

Majetek: Třída majetku

- plně editovatelný číselník sloužící k možnosti filtrace majetku podle jeho typu (např. knihy, hry, nářadí apod.)

- při založení jednotky obsahuje třídy Herní pomůcky, Hry, Knihy, Kuchyň, Materiál, Nářadí, Ostatní, Sport, Turistika, Voda, Vybavení klubovny

 

Majetek: Umístění

- plně editovatelný číselník sloužící k možnosti filtrace majetku podle jeho umístění (např. klubovna, u vedoucího, v táb. základně apod.)

- při založení jednotky obsahuje umístění Klubovna

 

Majetek: Způsob získání

- plně editovatelný číselník sloužící k možnosti filtrace majetku podle jeho způsobu získání (např. zda byl pořízen z oddílových prostředků, darem, z dotací a následně jakých apod.)

- při založení jednotky obsahuje způsoby Dotace, KČT, Oddíl, Ostatní, Ústředí

 

Podvojné účetnictví: Středisko

- plně editovatelný číselník středisek

 

Podvojné účetnictví: Typ kontaktu

- plně editovatelný číselník typu kontaktů v adresáři účetnictví. Slouží k orientaci ve větším množství kontaktů (např. Člen oddílu, Dopravce, Rodič)

- při založení jednotky obsahuje způsoby Člen oddílu, Dopravce, Ostatní, Rodič

 

Podvojné účetnictví: Vydání

- plně editovatelný číselník druhu vydání (doprava, materiál atd.). Po přidání položky musíte v účtové osnově nastavit účty, které se počítají do přidaného druhu vydání.

- při založení jednotky obsahuje vydání Doprava, Materiál, Mzdy, Odměny, Potraviny, Služby (kopírování, poštovné), Ubytování

 

Podvojné účetnictví: Způsob úhrady

- plně editovatelný číselník, který se používá pro specifikaci způsobu platby faktury

- při založení jednotky obsahuje způsoby Dobírka, Hotově, Inkaso, Příkaz, Složenka

 

 

Př. Přidaný záznam "Porada" pro číselník "Akce: Typ akce"

administrace_ciselniky_novy

 

Použití přidaného záznamu "Porada" pro číselník "Typ akce" ve formuláři pro založení nové akce

administrace_ciselniky_pouziti