Obecný popis

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Moduly aplikace > Podvojné účetnictví >

Obecný popis

Obecné chování modulu Podvojné účetnictví:

 

Všechny položky nastavení (účty, roky atd.) lze smazat, dokud nejsou použité v žádném dokladu.

Doklady je možné smazat pouze pokud se jedná o poslední doklad v příslušné agendě. Uprostřed agendy není možné mazat z důvodu nutnosti nepřerušené číselné řady dokladů.

Celé účetnictví se vždy zobrazuje vzhledem k aktuálnímu nastavenému roku (osnova, stavy banky a pokladny atd.)

 

Modul Podvojné účetnictví obsahuje tyto agendy:

 

Účetní deník - Souhrné zobrazení řádků dokladů ze všech agend

Pokladna - Příjmy a výdaje z pokladny

Banka - Pohyby na bankovních účtech

Faktury - Vydané a přijaté faktury

Interní doklady - Ostatní doklady, které nespadají do žádné z předchozích agend

Dotace - Evidence dotací (včetně jejich výnosů a nákladů)

 

Účetnictví dále nabízí několik tiskových sestav, které umožňují sledování a kontrolu stavu účetnictví.