Faktury

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Moduly aplikace > Podvojné účetnictví > Agendy > Faktury >

Faktury

Menu: Podvojné účetnictví -> Faktury přijaté

Menu: Podvojné účetnictví -> Faktury vydané

 

Výpis přijatých a vydaných faktur.

 

frmFA

 

Ve spodní části tabulky se zobrazují součty, kolik bylo celkem fakturováno, kolik bylo uhrazeno a jaká částka zbývá k proplacení.

 

Vyhledávání:

 

Popis:

Hledání v popisu faktury. Stačí zadat jakoukoliv část popisu. Pro vyhledání je třeba použít tlačítko Hledat nebo stisknout klávesu ENTER.

 

Dodavatel / Odběratel:

Vyhledání faktur podle dodavatele/odběratele.

 

Stav:

vše - Zobrazí všechny faktury

částečně uhrazená - Zobrazí pouze částečně uhrazené faktury

neuhrazená - Zobrazí pouze neuhrazené faktury

uhrazená - Zobrazí pouze uhrazené faktury