Faktura přijatá

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Moduly aplikace > Podvojné účetnictví > Agendy > Faktury >

Faktura přijatá

Nový doklad agendy Faktury příjaté je možné založit přes Účetní deník - Nový doklad (výběrem "Faktury přijaté") nebo přes přehled Faktury přijaté (tlačítko "Nová").

 

frmFakturaPrijata

 

Doklad: Označení nového dokladu v odpovídající číselné řadě.

 

Bankovní účet: Výběr z možných bankovních účtů ze seznamu Bankovní účty a pokladny.

 

Datum splatnosti: Vypočítáno z "Datum vystavení" a nastavení "Splatnost". Datum lze ručně upravit.

 

Způsob úhrady: Výběr z možných způsobů úhrady. Seznam způsobů úhrady je možné upravovat v Administrace jednotky / Číselníky / Podvojné účetnictví: Způsob úhrady.

 

Dodavatel (vyplaceno komu): Výběr dodavatele ze seznamu Kontakty. Výběr odpovídajících záznamů se nabídne po zadání alespoň dvojice znaků ze jména kontaktu. Po kliknutí na ikonku dalekohledu a následně na tlačítko "Přidat" je možné založit nový kontakt.

 

Předkontace: Výběr předkontace ze seznamu Předkontace. Na základě vybrané předkontace se následně nastaví účty MD a DAL.

 

MD, DAL: Výběr účtu ze seznamu Účtová osnova. Výběr odpovídajích záznamů se nabídne po zadání alespoň dvojice znaků z názvu nebo čísla účtu. Po kliknutí na ikonku dalekohledu a následně na tlačítko "Přidat" je možné založit nový účet.

 

Středisko: Přiřazení střediska. Seznam středisek je možné upravovat v Administrace jednotky / Číselníky / Podvojné účetnictví: Středisko.

 

Přidat do majektu: Po založení účetního dokladu automaticky zobrazí založení pořízeného majetku.