Detail účetního roku

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Moduly aplikace > Podvojné účetnictví > Nastavení >

Detail účetního roku

Detailní informace ze seznamu Účetní roky a formát číselných řad.

 

frmCiselneRady

 

Záložka Základní informace:

Obsahuje údaje o účetním roku (např. rok, zda je aktuální, atd.).

 

Při závěrce se ukáže upozornění, kde bude seznam účtů, které nebylo možné přenést. Toto upozornění bude v detailu roku, dokud se nevymaže.

 

Záložka Číselné řady:

Obsahuje nastavení formátu pro číselné řady záznamů jednotlivých agend.

Ve formátu lze použít následující symboly:

{C}        číslo dokladu na 1 místo

{CC}        číslo dokladu  na 2 místa

{CCC}        číslo dokladu  na 3 místa

{CCCC}        číslo dokladu  na 4 místa

{YY}        rok na 2 místa (poslední dvoučíslí)

{YYYY}        rok

 

Příklad formátu: FP {CCC} vygeneruje pro agendu Faktury přijaté označení dokladu FP 001 atd.