Nový účetní rok

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Moduly aplikace > Podvojné účetnictví > Nastavení >

Nový účetní rok

Při prvním spuštění aplikace Vás ESO vyzve k založení prvního roku v účetnictví. Stejné okno se zobrazí při zakládání dalších roků z přehledu Účetní roky.

 

frmRokNovy

 

Máte celkem tři způsoby založení:

 

Podle předchozího účetního roku – Založení roku podle zvoleného roku. Aplikace zkopíruje osnovu, číselné řady dokladů a zapíše počáteční stavy banky a pokladny.

Přednastavená osnova – Založí rok podle vybrané přednastavené osnovy. Zároveň založí přednastavené číselné řady dokladů a zapíše počáteční stavy banky a pokladny (pro založení prvního roku doporučujeme tuto volbu)

Prázdná osnova – Založí nový rok bez účetní osnovy a bez přednastavených řad dokladů. Volba je určena pro kompletní nastavení roku podle specifických potřeb.

 

Pokud jste založili první rok v podvojném účetnictví, doporučujeme otevřít položku menu Podvojné účetnictví -> Nastavení, kde si můžete donastavit modul Podvojné účetnictví podle svých potřeb.