Základní zaúčtování

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Moduly aplikace > Podvojné účetnictví > Obecný popis >

Základní zaúčtování

Následuje popis několika typických zaúčtování, se kterými se můžete setkat při zaúčtování prostředků na akce oddílu.

 

Nákup za hotové - 5xx || 211 (papír, cestovné, nájem, ...)

 

Nákup na fakturu - 5xx || 321 (přijatá faktura) a 321 || 221 (úhrada z bankovního účtu)

u těchto nákupů uvádějte akci

 
501 - materiál
518 - nájem        
502 - energie
512 - cestovné
546 - dar
513 - občerstvení – reprezentace
501 - potraviny na akcích
518 - doprava na tábor
518 - ubytování na akci

 

Výběr hotovosti z účtu - 211 || 261 (příjem na pokladnu - peníze na cestě) a 261 || 221 (výdaj z účtu - peníze na cestě)

 

Vložení hotovosti na účet - 221 || 261 (příjem na účet - peníze na cestě) a 261 || 211 (výdaj z pokladny - peníze na cestě)

 

Příjmy
       členské příspěvky - 211 || 684 (od členů oddílu do pokladny)

 příspěvky na akce - 211/221 || 649

 dotace na účet - 211/221 || 681

 úroky na běžném účtu - 211/221 || 644

 pronájem vlastní louky / klubovny - 211/221|| 602

 přijatý dar - 211/221 || 682 (pokud dlouhodobý majetek ještě 02x || 901)

 přijatá dotace 211/221 || 348 (jen pokud je vztah oddíl – kraj, město)

 

Výdaje

 odeslané členské příspěvky na ústředí - 684 || 221

 odeslaný „desátek" složenkou - 581 || 211

 odeslaný „desátek" bankovním převodem - 581 || 221

 

Nárok na dotaci od kraje - 348 || 691 (uvádějte dotaci)

 

Zálohy - 314 || 211/221 (vyplacení zálohy) a 5xx || 314 (proúčtování zálohy)

 

Dobropis faktury – 5xx || 321 (s mínusem) a 221 || 321 (přijaté peníze)