Pokladna

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Moduly aplikace > Podvojné účetnictví > Agendy > Pokladna >

Pokladna

Menu: Podvojné účetnictví -> Pokladna

 

Výpis všech příjmů a výdajů agendy pokladna.

 

frmPokladna

 

Tlačítka Příjem a Výdaj umožňuje založení nového pokladního dokladu.

 

Tlačítko Úhrada faktury vede přes výběr agendy a faktury (faktury je možné filtrovat podle účetního roku a variabilního symbolu) k předvyplnění formuláře pro založení nového dokladu, v tomto případě se jedná o jeden z dokladů Pokladna příjem a Pokladna výdaj.

 

Vyhledávání:

 

Popis:

Hledání v popisu pokladního dokladu. Stačí zadat jakoukoliv část popisu. Pro vyhledání je třeba použít tlačítko Hledat nebo stisknout klávesu ENTER.

 

Agenda:

Možnost zobrazit všechny pokladní doklady, pouze příjem nebo pouze výdaj.

 

Pokladna:

Zobrazení dokladů, které se týkají  zvolené pokladny.