Banka

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Moduly aplikace > Podvojné účetnictví > Agendy > Banka >

Banka

Menu: Podvojné účetnictví -> Banka

 

Výpis všech příjmů a výdajů agendy banka.

 

frmBanka

 

Tlačítka Příjem a Výdaj umožňuje založení nového bankovního dokladu. Tlačítko Import výpisu vede na import a zpracování bankovního výpisu.

 

Tlačítko Úhrada faktury vede přes výběr agendy a faktury (faktury je možné filtrovat podle účetního roku a variabilního symbolu) k předvyplnění formuláře pro založení nového dokladu, v tomto případě se jedná o jeden z dokladů Banka příjem a Banka výdaj.

 

Vyhledávání:

 

Popis:

Hledání v popisu bankovního dokladu. Stačí zadat jakoukoliv část popisu. Pro vyhledání je třeba použít tlačítko Hledat nebo stisknout klávesu ENTER.

 

Agenda:

Možnost zobrazit všechny bankovní doklady, pouze příjem nebo pouze výdaj.

 

Účet:

Zobrazení dokladu, které obsahují zadanou banku.

 

Bankovní výpis:

Zobrazení dokladů, které obsahuje zadaný bankovní výpis.