Detail materiálu

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Moduly aplikace > Materiál >

Detail materiálu

Detailní informace o majetku ze seznamu majetku.

 

frmMajetekDetail

 

Záložka Základní informace:

Obsahuje údaje o majetku (např. název, datum pořízení, počet kusů, cena atd.).

 

Kusů, Cena za kus, Požizovací cena: Po zadání ceny za kus se automaticky podle počtu kusů spočítá celková cena a naopak.

 

Umístění: Seznam dostupných umístění lze upravovat v Administrace jednotky / Číselníky / Majetek: Umístění.

 

Způsob získání: Seznam dostupných způsobů získání lze upravovat v Administrace jednotky / Číselníky / Majetek: Způsob získání.

 

Třída: Seznam dostupných tříd lze upravovat v Administrace jednotky / Číselníky / Majetek: Třída majetku.

 

Inventární číslo: Zda majetek dostane inventární číslo. Formát inventárních čísel lze změnit v Administrace jednotky / Nastavení.

 

Záložka Položky:

Obsahuje inventární čísla jednotlivých položek konkrétního majetku

 

Vyřadit: Vyřazení zobrazeného majetku z evidence.

 

Rozdělit: Rozdělí majetek na dva majetky. Z vybraných položek vytvoří nový majetek.

 

Záložka Peněžní deník:

Provázání majetku a jednoduchého účetnictví

 

Záložka Účetní deník:

Provázání majetku a podvojného účetnictví (např. doklad o nákupu apod.).

 

Záložka Přílohy:

Každému majetku můžete přidávat libovolné dokumenty. Kategorie dokumentů lze přidávat a upravovat v Administrace jednotky / Kategorie dokumentů.

 

Záložka Historie:

Zobrazuje historii úprav majetku a jeho vlastností.