Nový materiál

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Moduly aplikace > Materiál >

Nový materiál

Založení nového majetku z přehledu Seznam majetku.

 

frmMajetekNovy

 

Umístění: Výběr hodnoty z číselníku Administrace jednotky / Číselníky / Majetek: Umístění.

 

Způsob získání: Výběr hodnoty z číselníku Administrace jednotky / Číselníky / Majetek: Způsob získání.

 

Třída: Výběr hodnoty z číselníku Administrace jednotky / Číselníky / Majetek: Třída majetku.

 

Cena za kus: Dopočítává se z počtu kusů a pořizovací ceny. Při změně ceny za kus se přepočítá pořizovací cena.

 

Pořizovací cena: Dopočítává se z počtu kusů a ceny za kus. Při změně pořizovací ceny se přepočítá cena za kus.