Oficiality

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Administrace jednotky >

Oficiality

Menu: Administrace jednotky -> Oficiality

 

Oficiality umožňují zobrazení a editaci obecných informací o jednotce, které jsou pak v rámci aplikace zobrazovány na určených místech a využívány při tiskových výstupech. Část oficialit se zadává při registraci jednotky

 

frmOfficiality

 

 

Box Základní informace:

Název:

- Oficiální název jednotky je dotahován do veškerých sestav a formulářů ve zde zadaném tvaru.

- Nepovinná pole "Spisová značka" a "vedená u" - pokud budou tyto informace vyplněné, přenesou se na faktury k informacím o dodavateli (Zapsán v rejstříku spolků u _____ pod spisovou značkou _____ .).

- Je možné k základním informacím přidat logo společnosti, které je dotahováno do veškerých sestav a formulářů.

 

Box Ostatní:

DIČ:

- Vyplňte samozřejmě pouze v případě, že jste na příslušném FÚ k některé dani zaregistrováni a máte tudíž DIČ přiděleno.

- Dle současně platného zákona mají všechny právnické osoby (tedy i oddíly) podobu DIČ ve tvaru CZ12345678, přičemž 12345678 je IČ oddílu.

- Je možné přidat razítko, které je dotahováno do veškerých sestav a formulářů.

 

Box Sídlo:

- oficiální adresa sídla oddílu, která byla uvedena na statistický úřad při žádosti o IČ. Může být jiná od korespondenční adresy, viz níže. (IČ, sídlo, oficiální název atd. by měl mít oddíl veden například na justice.cz)

 

Box Funkce:

Vedoucí:

- pole pro identifikaci hlavního vedoucího oddílu, kterého je možno vybrat pouze z databáze seznamu členů, nikoli vypsat. Nejdříve je tedy nutné založit danou osobu do seznamu členů a přiřadit jí kategorii vedoucího. Tím se dostane do daného výběrového pole a je možno jí přiřadit.

 

Zástupce vedoucího:

- postup nastavení shodný s uvedeným postupem pro vedoucího.

 

Hospodář:

- postup nastavení shodný s uvedeným postupem pro vedoucího.

 

Box Korespondenční adresa:

- slouží hlavně pro informaci o poštovním styku. Je možno ji vybrat z adresy vedoucího, která je u něj uvedena v seznamu členů, ze sídla vypsaného v tomto listě nebo můžete zadat úplně jinou adresu.

- pokud zvolíte "Jiné", vyplnění polí je povinné.

 

Box Odkazy