Detail faktury

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Moduly aplikace > Jednoduché účetnictví >

Detail faktury

Detail informace o faktuře ze seznamu Faktury.

 

frmFakturaDetail

 

Záložka Základní informace:

Obsahuje údaje o faktuře (např. číslo dokladu, datum vystavení atd.)

 

Faktura: informace o placení faktury

 

Kontakt: Vazba na kontakt, který se vybírá z modulu Kontakty.

 

Položka: Informace o položce (pouze pokud má faktura jenom jednu položku).

 

Záložka Položky:

Informace o položkách faktury s možností zobrazení detailu.

 

Záložka Úhrady:

Seznam dokladů, které hradí zvolenou fakturu.

 

Záložka Přílohy:

Každému majetku můžete přidávat libovolné dokumenty. Kategorie dokumentů lze přidávat a upravovat v Administrace jednotky / Kategorie dokumentů.

 

Záložka Historie:

Zobrazuje historii úprav majetku a jeho vlastností.