Nová faktura

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Moduly aplikace > Jednoduché účetnictví >

Nová faktura

Založení nové faktury z přehledu Faktury jednoduchého účetnictví.

 

frmFakturaNova

 

 

Agenda: Výběr typu agendy (Faktury přijaté, Faktury vydané, Ostatní závazky nebo Ostatní pohledávky).

 

Číselná řada: Označení nové faktury v odpovídající číselné řadě.

 

Kontakt: Výběr kontaktu ze seznamu Kontakty. Výběr odpovídajících záznamů se nabídne po zadání alespoň dvojice znaků ze jména kontaktu. Po kliknutí na ikonku dalekohledu a následně na tlačítko "Přidat" je možné založit nový kontakt.

 

Příjemce: Lze vybrat pokud se příjemce bude lišit od kontaktu.

 

Datum splatnosti: Vypočítáno z "Datum vystavení" a nastavení "Splatnost". Datum lze ručně upravit.