Nový bankovní účet/pokladna

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Moduly aplikace > Podvojné účetnictví > Nastavení >

Nový bankovní účet/pokladna

Založení nového bankovního účtu nebo nové pokladny z přehledu Bankovní účty a pokladny.

 

frmBankovniUctyPokladnyNove

 

frmBankovniUctyPokladnyNovePokladna

 

 

Typ účtu: Výběr zda se bude zakládat bankovní účet nebo pokladna.

 

Číslo účtu: Zadává se pouze pro typ účtu "Bankovní účet".

 

Banka: Výběr ze seznamu bank. Zadává se pouze pro typ účtu "Bankovní účet".

 

Měna: Výběr v jaké měně bankovní účet/pokladnu povedete (Kč, EUR).

 

Účet osnovy: Výběr ze seznamu Účtová osnova (účet je nutné si předem připravit) pro aktuální účetní rok. Výběr odpovídajících záznamů se nabídne po zadání alespoň dvojice znaků z názvu nebo čísla účtu. Po kliknutí na ikonku dalekohledu se zobrazí seznam účtů.

 

FIO API - Token: Možnost automatizovaného přístupu za pomoci token-kódu do bankovnictví Fio Banky.

 

Možnost zadat Bankéře/Pokladníka při zakládání nového bankovního účtu či pokladny.

 

 

Po založení bankovního účtu nebo pokladny je možné v detailu účetního roku nastavit pro tento účet/pokladnu vlastní číselné řady.