Detail člena

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Moduly aplikace > Členové >

Detail člena

Detailní informace o členovi ze seznamu členů.

 

frmClen

 

 

Záložka Základní informace:

Obsahuje údaje o členovi (např. přezdívka, rodné číslo, kontakt, informace o postavení v oddílu atd.)

 

Rodné číslo: Formát rodného čísla je automaticky kontrolován na reálnou možnost existence. Po stisku tlačítka "Načíst" aplikace ze zadaného RČ určí pohlaví, datum narození a věk. Dále aplikace přednastaví kategorii člena. Aplikace akceptuje formát s lomítkem i bez.

 

Datum narození: Po stisku tlačítka "Načíst" aplikace podle zadaného datumu narození přednastaví kategorii člena.

 

Korespondenční adresa: Tlačítko "Stejná jako trvalá" nakopíruje údaje z boxu "Trvalé bydliště" do boxu "Korespondenční adresa".

 

Synchronizace: Zda se člen synchronizuje s Evidencí. Člena lze vyjmout ze synchronizace pomocí tlačítka "Synchronizace".

 

Záložka Skupiny:

Každého člena můžete zařadit do libovolného počtu skupin. Skupiny lze vytvářet a upravovat v Administrace jednotky / Číselníky / Členové: Skupina členů.

 

Záložka Rodiče:

Každému členu můžete přidat rodiče nebo jiný typ kontaktu (např. zákonný zástupce). Typ rodiče můžete vytvářet a upravovat v Administrace jednotky / Číselníky / Členové: Typ rodiče.

 

Záložka Akce:

Seznam akcí z modulu Akce, kterých se daný člen účastnil nebo v budoucnu zúčastní. Akci můžete rozkliknout a zaobrazit si podrobné údaje o vybrané akci.

 

Záložka Přílohy:

Každému členu můžete přidávat libovolné dokumenty. Kategorie dokumentů lze přidávat a upravovat v Administrace jednotky / Kategorie dokumentů.

 

Záložka Historie:

Zobrazuje historii úprav člena a jeho vlastností.