Editace člena

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Moduly aplikace > Členové >

Editace člena

Pokud je na stránce Editace člena vidět ikonka "zelených šipek", znamená to, že člen je napojen na centrální systém organizace (Evidence nebo skautIS) a takto označené údaje nelze v aplikaci Skeleton ESO měnit. Údaje se mění v centrálním systému a do aplikace Skeleton ESO se synchronizují.

 

frmClenEditace

 

frmClenEditaceCela

 

Editovatelné informace člena:

 

Osobní údaje:

Obsahuje údaje o členovi (např. přezdívka, rodné číslo, kontakt, informace o postavení v oddílu atd.)

 

Rodné číslo: Formát rodného čísla je automaticky kontrolován na reálnou možnost existence. Po stisku tlačítka "Načíst" aplikace ze zadaného RČ určí pohlaví, datum narození a věk. Dále aplikace přednastaví kategorii člena. Aplikace akceptuje formát s lomítkem i bez.

 

Datum narození: Po stisku tlačítka "Načíst" aplikace podle zadaného datumu narození přednastaví kategorii člena.

 

Korespondenční adresa: Tlačítko "Stejná jako trvalá" nakopíruje údaje z boxu "Trvalé bydliště" do boxu "Korespondenční adresa".

 

Oddílové údaje:

Po zatržení této nabídky je možné doplnit informace o členství.