Detail akce

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Moduly aplikace > Akce >

Detail akce

Detailní informace o akci ze seznamu akcí.

 

frmAkceDetail

 

 

Záložka Základní informace:

Obsahuje údaje o akci (např. název, místo, vedoucí atd.) a dostupné akce.

 

Kopie: Založí kopii stávající akce (včetně účastníků) a zobrazí ji v editačním režimu.

 

Rozpočet: Zobrazí informace o rozpočtu podvojného účetnictví.

 

Rozpočet JÚ: Zobrazí informace o rozpočtu jednoduchého účetnictví.

 

Záložka účastníci:

Evidence účastníků akce. Počet účastníků dle jednotlivých kategorií se automaticky vypočítává ze zadaných účastníků. Při volbě zadat ručně lze počty účastníků v každé kategorii zadat ručně.

 

Nový: Umožňuje zadat účastníky, kteří nejsou zavedeni v modulu Členové.

 

Přidat člena: Umožňuje hromadně přidat účastníky ze seznamu členů - modul Členové.

 

Záložka Přílohy:

Každé akci můžete přidávat libovolné dokumenty. Kategorie dokumentů lze přidávat a upravovat v Administrace jednotky / Kategorie dokumentů.

 

Záložka Historie:

Zobrazuje historii úprav akce a jejích vlastností.