Nová akce

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Moduly aplikace > Akce >

Nová akce

Založení nové akce z přehledu Seznam akcí.

 

frmAkceNova

 

Místo: Lze zadat nové místo nebo vybrat z míst použitých v již existujících akcích.

 

Typ akce: Výběr hodnoty z číselníku Administrace jednotky / Číselníky / Akce: Typ akce.

 

Vedoucí akce: Výběr plnoletého vedoucícho ze seznamu Členové.