Nová událost

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Moduly aplikace > Kalendář >

Nová událost

Založení nové události z přehledu Kalendář.

 

frmUdalostNova

 

Typ události:  Výběr hodnoty z číselníku Administrace jednotky / Číselníky / Akce: Typ události.