Založení/Editace

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Uživatelské rozhraní > Typy stránek >

Založení/Editace

Stránky pro editaci a založení jsou velmi podobné, pouze v případě založení uživatel vyplňuje prázdný formulář (může mít některé položky předvyplněné) a při editaci jej má naplněný daty a může některé z vlastností záznamu měnit.

Položky, které jsou povinné, jsou označeny pomocí * a pole pro jejich zadání je podbarveno.

 

Jednotlivé položky, povinné i nepovinné, mohou mít nastavenu validaci - kontrolu zadání a správnosti/smysluplnosti údajů. Pokud není zadána povinná hodnota, např. "Název", zobrazí se informace Pole "Název" musí být zadáno. Pokud je zadána špatná hodnota, např. "Datum pořízení" 31.02.2016, zobrazí se informace Zadejte do pole "Datum pořízení" datum ve tvaru dd.mm.rrrr (příklad: 20.1.2009).

 

 

stranka_nova