Novinky Skeleton ESO 4

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Obecné >

Novinky Skeleton ESO 4

Nová verze Skeleton ESO 4 přináší oproti předchozí verzi řadu významných vylepšení.

 

Hlavní vylepšení:

 

Webová online aplikace - Aplikace je dostupná z jakéhokoliv počítače, tabletu nebo mobilu bez nutnosti instalace (viz Požadavky na počítač)

Víceuživatelské - K jedné jednotce může přistupovat libovolný počet uživatelů. Administrátor jednotky zakládá další  užvatelské účty a přiděluje jim oprávnění pro zápis do jednotlivých modulů (viz Uživatelé)

Historie - U každé záznamu (člen, účetní doklad apod.) se sleduje podrobná historie - kdo, co, kdy změnil

Přílohy - K většině hlavních záznamů (člen, majetek apod.) lze přiložit libovolný počet souborů

Jednoduché účetnictví - Modul byl přepracován a rozšířen (fakturace apod.). Také bude splňovat vyhlášku 325/2015 Sb.

Import bankovního výpisu - Přímo do aplikace byl začleněn nástroj pro import bankovního výpisu, který byl dříve nabízen jako samostatná aplikace

 

Vylepšení specifická pro Asociaci TOM ČR

Synchronizace s aplikací Evidence - Propojení se nastavuje a spouští v aplikaci Evidence (viz Synchronizace s Evidencí)

 

Vylepšení specifická pro Junák – český skaut, z. s.

 

Přihlašování pomocí účtu do skautISu

Synchronizace se skautISem (viz Synchronizace se skautISem)