Účet

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Moduly aplikace > Podvojné účetnictví > Nastavení > Účtová osnova >

Účet

Detailní informace o účtu z účtové osnovy.

 

frmUctovaOsnovaDetail

 

Název

Název účtu

 

Syntetika

Číslo analytického účtu.

 

Analytika
Číslo analytiky. Položka zadána pouze u analytických účtů. U syntetických účtů je hodnota 000.
 
Řádek rozvahy
Číslo řádku na rozvaze, do které se započtou pohyby na tomto účtu. Uživatel by neměl běžně toto nastavení měnit.

 
Vydání
Nastavení druh vydání. Toto nastavení umožňuje sledovat souhrně druh vydání za jednotlivé položky v dotaci a rozpočtu akce
 
Sledovat účet
Zaškrtnutí této volby přidá účet do okna stav účetnictví, kde můžete sledovat příjmy, výdaje a saldo nastavených účtů.

 

Tlačítka

 

Analytický účet
Přidá k zobrazenému účtu analytický účet.