Přepočítat kategorie členů

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Administrace jednotky > Nástroje >

Přepočítat kategorie členů

Menu: Administrace jednotky -> Nástroje -> Přepočítat kategorie členů

 

Zadané kategorie členů (žactvo, dorost, vedoucí atd.) se časem mění, jak se zvyšuje věk členů a jejich úloha v oddíle. Tento nástroj zjednodušuje udržování aktuálního stavu zařazení členů do kategorií.

Zobrazené okno obsahuje všechny členy, u kterých by se měla změnit kategorie.

 

Zobrazené sloupce:

 

Člen

Jméno člena

 

Datum narození

Datum narození člena

 

Věk

Aktuální věk člena

 

Současná kategorie

Aktuální kategorie člena

 

Nová kategorie

Navržená kategorie, která členovi správně odpovídá podle jeho současného věku.

 

frmPrepocitatKategorie

 

Rozkliknutím člena si můžete zobrazit podrobné informace o vybraném členovi.

Tlačítkem Změnit potvrdíte navrženou změnu kategorie u všech zaškrtnutých členů.