Detail smlouvy

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Moduly aplikace > Cestovní náhrady >

Detail smlouvy

Detailní informace o smlouvě ze seznamu smluv.

 

frmSmlouvaDetail

 

Založka Základní informace:

 

Box Organizace:

Informace o osobě, která smlouvu podepsala za oddíl

 

Box Účastník:

Informace o osobě, která smlouvu podepsala jako účastník

 

Část smlouva:

 

Box Uzavření:

Zda byla smlouva uzavřená na dobu neurčitou, na dobu určitou nebo na dobu konání zadané akce.

 

Záložka Přílohy:

Každé smlouvě můžete přidávat libovolné dokumenty. Kategorie dokumentů lze přidávat a upravovat v Administrace jednotky / Kategorie dokumentů.

 

Záložka Historie:

Zobrazuje historii úprav smlouvy a jejích vlastností.