Skeleton ESO 4.54


Administrace jednotky:
• Nelze smazat administrátorská práva, pokud je daný administrátor posledním v jednotce.
• Přidána role fakturanta.


Akce:
• Do tabulky byly přidány sloupce jméno, příjmení a přezdívku.
• Byl doplněn Přehled do Vyúčtování akce JÚ.


Členové:
• Přidána možnost hromadného převedení členů na bývalé členy.
• Adresní našeptávač byl upraven tak, aby vždy vyplňoval Českou republiku.


Helpdesk:
• Do zprávy pro Helpdesk byl doplněn název jednotky.


Jednoduché účetnictví:
• V přehledu příjmů a výdajů byla přidána možnost "žádná akce".


JÚ i PÚ:
• Při zadávání dokladu bylo přidáno upozornění v případě, že by doklad způsobil záporný stav pokladny.
• Do nového importu bylo přidáno párování faktur.
• Úprava importu výpisů z KB kvůli jejich změně.
• Při importu z online FIO byla přidána tlačítka pro "aktuální měsíc" a "minulý měsíc".
• Úprava řazení faktur při importu výpisu.
• Přidáno modální okno pro zakládání faktur při importu z bankovního výpisu.
• Při rozdělování položek při importu bankovního výpisu již nezáleží na zadání kladného nebo záporného čísla.
• Úprava formátu čísel v novém importu.


Podvojné účetnictví:
• Do exportního souboru byl přidán sloupec pro dary.
• Přidáno upozornění k účtu 931000 v případě, že má jiný než nulový výsledek hospodaření při uzavření účetního roku.
• Přidáno hromadné mazání chybných předkontací.
• Do detailu dotace/daru byla přidána záložka výsledovka.


Ostatní:
• Byla implementována náhrada za původní (ukončený) ARES.
• Některé soubory exportů byly přejmenovány.


Drobné úpravy a opravy chyb.