Skeleton ESO 4.53


JÚ i PÚ
  • Redesign importu bankovních výpisů
  • Upraven import – při nahrávání standardního výpisu se automaticky rozpozná banka a není potřeba ručně vybírat typ souboru
  • Při importu bankovního výpisu lze vyhledávat v kontaktech (JÚ)/odběratelích (PÚ)
  • Přidána možnost hromadného stahování příloh v účetním roce

Cestovní náhrady
  • Přidáno více druhů paliva

Další drobné úpravy a opravy chyb.