Skeleton ESO 4.51

Akce

  • V tabulce účastníků akce byla přidána kontextová nabídka, kde byla přidána funkce pro rychlé smazání účastníka.
Materiál
  • U materiálu byla odstraněna položka "karta majetku".
  • Při zakládání majetku přidán výběr pro středisko.
  • Na přehled majetku přidán filtr "Středisko".
  • Vylepšení účtování v JÚ na průběžné položky. Během zadávání dokladu se automaticky vyplňuje typ na průběžné položky na základě nastavené operace.
  • Přidán VS do exportu deníku JÚ.
  • Přidán filtr "agenda" do účetního deníku.
  • Nově přidaný soupec VS - tento sloupec najdete v přehledu Banka, Faktury přijaté, Faktury vydané.
Ostatní
  • Poznámka rozšířena o možnost vkládání odkazů - tato funkce se vztahuje na JÚ, PÚ, členové, Materiál, Akce.

Další drobné úpravy a opravy chyb.