Skeleton ESO 4.50

  • Podvojné účetnictví
    • Kontrola provázanosti faktur - funkce rozšířena na kontrolu napříč účetními roky
  • Administrace jednotky
    • Modul členských příspěvků - při přidávání člena k typu členského příspěvku přidán filtr na současné členy
  • Obecné
    • Úpravy webové stránky https://eso.skeleton.cz/ - veškeré informace o obchodních podmínkách a zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR najdete nyní na jednom místě v patičce stránky, nebo na formuláři registrace jednotky.
  • Oprava drobných chyb