Skeleton ESO 4.49

 • Jednoduché účetnictví
  • Drobná úprava při dělení položek - použije se datum z původní položky, není potřeba jej přenastavovat.
 • JÚ a PÚ
  • Peněžní a účetní deník - přidán volitelný sloupec "VS".
  • Oprava tiskových sestav u FP - odebráno razítko oddílu.
  • Import výpisu - přidána automatická detekce kódování souborů.
 • Cestovní příkazy
  • Upravena funkčnost na cestovních příkazech pro výběr účestníka (člen/nečlen) - funkce pouze jednotky Asociace TOM ČR a Junák – český skaut, z. s.
 • další drobné úpravy a opravy chyb