Skeleton ESO 4.48

  • drobné úpravy a opravy chyb