Skeleton ESO 4.43

 • Cestovní náhrady
  • možnost importovat cesty do cestovních náhrad k vytvořenému cestovnímu příkazu
 • Jednoduché účetnictví
  • doplněna položka "Dotace/dar" do kontextového menu peněžního deníku
  • v peněžním deníku přidám filtr "částka"
  • při zadávání dokladů a uložení přes "Uložit a nový" si doklad přebírá přednastavený datum a pokladnu z předchozího doklad
 • Podvojné účetnictví
  • párování dobropisů FV s bankovními výdaji
 • JÚ a PÚ
  • možnost přečíslování položek dokladu podle data
  • upraveno pole pro poznámku pro lepší rozložení stránky při vyplňování dokladu

další drobné úpravy a opravy chyb