Skeleton ESO 4.42

Členové

  • Export členů - Stavající export je rozšířen o vlastnosti člena. V exportu se zobrazí až 5 vlastností podle pořadí.
  • Export rodičů - Nový export.

Jednoduché účetnictví

  • Přehled o majetku a závazcích - Drobná úprava tiskové sestavy.

JÚ a PÚ

  • Peněžní a účetní deník - Přidán volitelný sloupec "příloha".
  • Dotace a dary - Kontrola sumy dotací a darů. Při úpravě dokladů nedovolí snížit cenu položky tak, aby se dotace stala částkou vyšší.

Ostatní

  • Hromadné e-maily - Možnost více příloh.

další drobné úpravy a opravy chyb