Skeleton ESO 4.41

Jednoduché účetnictví
  • U agendy BP, BV se při vytváření nových dokladů, nebo při importu banky, ukládá nově i variabilní symbol
  • Nový filtr v peněžním deníku podle Agendy
Podvojné účetnictví
  • Úprava terminologie
    • Rozvaha oficiální
    • Výkaz zisku a ztrát oficiální
JÚ a PÚ
  • Úprava importu MONETA Money Bank – ukládání poznámky pro příjemce
  • Nevyčerpané dary – pokud je zadáno datum do a doklad není vyčerpán, datum do se posune na konec dalšího roku. Jestliže není zadáno datum do, dar se zobrazuje ve všech budoucích rocích
další drobné úpravy a opravy chyb