Skeleton ESO 4.39

  • Materiál
    • Krátkodobý a dlouhodobý materiál - přejmenováno na Neinvestiční a Investiční materiál
  • Ostatní
    • Možnost zpřístupnit ESO pro přihlášení v zastoupení administrátorovi ČRDM a členovi revizní komise Asociace TOM Tomášovi Hurtovi

  • další drobné úpravy a opravy chyb