Skeleton ESO 4.38

 • Akce
  • "Rozpočet akce" přejmenováno na všech místech na "Vyúčtování akce"
  • Možnost importovat účastníky akce z excel souboru
  • Na seznamu účastníků akce je možnost evidovat účastnický poplatek na akci

 • JÚ a PÚ
  • Neplátco DPH - odstraněno datum uskutečného plnění na tiskových sestavách
  • Přidán filtr "dotace/dary" na peněžní a účetní deník
  • V modulu dotací nově možno evidovat dary

 • Ostatní
  • Upravený ceník - Listopad/Prosinec zdarma pro nově registrované jednotky
  • Smartform - našeptávač pro vkládání poštovních adres
  • Aktualizace videí z YouTube kanálu

 • SkautIS
  • Optimalizace synchronizace SkautIS a ESO

 • další drobné úpravy a opravy chyb