Skeleton ESO 4.37

 • Členové
  • Přejmenování skupin členů – filtrování podle – vše, současný člen, bývalý člen, člen, nečlen
  • Členské příspěvky -hromadný e-mail – nový filtr pro výběr dlužníků
 • JÚ a PÚ
  • Filtr dotace – nová možnost filtrování v denících
  • Přílohy u dotací
  • FIO API – možnost volby hodnoty při stažení pro popis účetního dokladu (Poznámka, Zpráva pro příjemce, uživatelská identifikace)
  • Úprava předkontací 
   • „Strava“ nově „Potraviny, strava“ 
   • Nová předkontace „Stravování“ 
 • další drobné úpravy a opravy chyb