Skeleton ESO 4.33

 • Akce
  • Účastníkům mimo seznam členů lze nově zadat adresu
 • Členové
  • Nový nástroj pro import členů z Excelu
  • Tisková sestava "Majetek a závazky": Upraveno zobrazení počátečního data 
  • Opraveno zadávání bankovního výpisu na dokladech 
 • JÚ a PÚ
  • Do kontextového menu v seznamech dokladů přidáno volba "Položky", která rovnou zobrazí záložku Položky
 • Materiál
  • Záložky Peněžní deník a Účetní deník nejsou filtrovány podle aktuální účetního roku
 • další drobné úpravy a opravy chyb