Skeleton ESO 4.32

 • Akce
  • Na stránce "Přidat účastníky akce" je přidán filtr podle skupiny
 • Členové
  • E-mail pro oslavence - v administraci jednotky můžete spravovat, komu a kdy se bude zasílat upozorňující e-mail na narozeniny členů

  • Faktury vydané a Ostatní pohledávky - bankovní účet jako povinný údaj, údaj se zobrazí na tiskové sestavě
 • JÚ a PÚ
  • Účetní sestavy - Přidána možnost filtrování podle dotace: 
   • PÚ - výsledovka (neoficialní), rozvaha (neoficiální), účetní deník, hlavní kniha 
   • JÚ - pohyby na účtech, přehled příjmů a výdajů
  • Předání informace o středisku do tiskových sestav
   • PÚ - Banka příjem,Banka příjem - se zaúčtováním,Banka výdaj,Banka výdaj - se zaúčtováním, 
    Interní doklad, Interní doklad - se zaúčtováním, Pokladna příjem, Pokladna příjem - se zaúčtováním, Pokladna výdaj, Pokladna výdaj - se zaúčtováním, Vydaná faktura, Vydaná faktura - se zaúčtováním
   • JÚ - Účetní doklad
 • další drobné úpravy a opravy chyb