Skeleton ESO 4.20

 • Členové
  • při smazání skupiny se automaticky smaže členství ke skupině
  • v Administrace jednotky nová položka - Hromadné e-maily
   • možnost mazat e-maily
 • Majetek
  • záložky majetku "Účetní deník" a "Peněžní deník" se zobrazují v závislosti na zapnutí/vypnutí příslušného modulu
 • Akce
  • úprava kategorií účastníků - odebrána kategorie Vedoucí
 • Podvojné účetnictví
  • Výsledovka - přidána možnost tisku s filtrem "Daňový: ano/ne"
 • PÚ a JÚ
  • rozšíření Oficiality o možnost zadat razítko
  • rozšíření Oficiality o nepovinný údaj "Spisová značka"
  • rozšíření založení/zobrazení/editace vydané faktury o volitelné zadání příjemce, možnost zadání druhého příjemce
  • u zakládané položky je nově možnost rozdělit částku položky
  • úprava/přejmenování faktur - "Faktura - daňový doklad" na "Faktura", "Datum plnění" na "Datum uskut. plnění", doplněna věta "Nejsme plátci DPH"
 • další drobné úpravy a opravy chyb