Skeleton ESO 4.19

 • Členové
  • hromadné e-maily – hlídání duplicity kontaktu rodiče (např. dva členové mají v kontaktech na rodiče stejný e-mail, potom se pošle pouze jeden e-mail).
  • stránky, kde probíhá hromadný výběr položek je odstraněno stránkování.
 • PÚ a JÚ
  • úprava kopie dokladů - kopírují se hlavička dokladu a položky dokladu
  • zjednodušení práce se zakládáním položek, na záložce Položky je nově tlačítko "Uložit a nový".
  • každý uživatel si může nyní nastavit výchozí šablonu tiskové sestavy. Nastavení se provádí pomocí tlačítka "Informace o sestavě" a výběrem "Výchozí".
 • Cestovní náhrady
  • ošetření případu, pokud se do konce cesty zadával dřívější datum než začátku cesty.
 • Administrace jednotky
  • oprava importu ze zálohy ESO 3.0
  • Oficiality - povinné vyplnění polí korespondenční adresy při volbě "Jiné"
 • Ostatní
  • upravení filtrování ve všech částech aplikace, hledání podle jakékoliv části popisu.
 • další drobné úpravy a opravy chyb